เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556

เทศบาลเมืองท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

จำนวน 10 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2556

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556 รวม 25 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2556


อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556 รวม 25 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เปิดสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี 2556

รวม 25 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก!!

เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556


เทศบาลนครภูเก็ต เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 58 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 2 - 28 พฤษภาคม 2556

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย    จำนวน  58  อัตรา   ในรายวิชา ดังนี้

1)    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    จำนวน    9    อัตรา
2)    สาขาวิชาคณิตศาสตร์      จำนวน    5    อัตรา
3)    สาขาวิชาภาษาไทย        จำนวน     10   อัตรา
4)    สาขาวิชาวิทยาศาสตร์      จำนวน    4    อัตรา
5)    สาขาวิชาสังคมศึกษา       จำนวน    6      อัตรา
6)    สาขาวิชาศิลปศึกษา        จำนวน    3    อัตรา
7)    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์      จำนวน    2    อัตรา
8)    สาขาวิชานาฎศิลป์          จำนวน    5    อัตรา
9)    สาขาวิชาดนตรีไทย        จำนวน    2    อัตรา
10)    สาขาวิชาดนตรีสากล     จำนวน    5    อัตรา
11)    สาขาวิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา    จำนวน    2    อัตรา
12)    สาขาวิชาประถมศึกษา    จำนวน    1    อัตรา
13)    สาขาวิชาคหกรรม         จำนวน    2    อัตรา
14)    สาขาวิชาเคมี               จำนวน    1    อัตรา
15)    สาขาวิชาภาษาจีน         จำนวน    1    อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

เอกสารแนบ1

เอกสารแนบ2

เอกสารแนบ3

เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุเป็นครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 23 เมษายน 2556

วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2556


เทศบาลนครเชียงราย เปิดสอบบรรจุเป็นครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 17 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 23 เมษายน 2556

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสาขาวิชาเอก ดังนี้

(๑) วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน ๑๐ อัตรา
(๒) วิชาเอกฟิสิกส์ จำนวน ๒ อัตรา
(๓) วิชาเอกเคมี จำนวน ๒ อัตรา
(๔) วิชาเอกชีววิทยา จำนวน ๑ อัตรา
(๕) วิชาเอกอังกฤษ จำนวน ๒ อัตรา
 รวม 17 อัตรา
 
รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 23 เมษายน 2556

>>>รายละเอียดเพิ่มเติม<<<

เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2556

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2556


เทศบาลเมืองวังน้ำเย็นเปิดสอบบรรจุเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 13 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 11 - 25 เมษายน 2556

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน
1) สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ (รหัส 01) จำนวน 1 อัตรา
2) สาขาวิชาเอกภาษาไทย (รหัส 02) จำนวน 1 อัตรา
3) สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ (รหัส 03) จำนวน 1 อัตรา
4) สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ (รหัส 04) จำนวน 1 อัตรา
5) สาขาวิชาเอกเคมี (รหัส 05) จำนวน 1 อัตรา
6) สาขาวิชาเอกชีววิทยา (รหัส 06) จำนวน 1 อัตรา
7) สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา (รหัส 07) จำนวน 1 อัตรา
8) สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา (รหัส 08) จำนวน 1 อัตรา
9) สาขาวิชาเอกพลศึกษา (รหัส 09) จำนวน 1 อัตรา
10) สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา (รหัส 10) จำนวน 1 อัตรา
11) สาขาวิชาเอกการประถมศึกษา (รหัส 11) จำนวน 1 อัตรา
12) สาขาวิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (รหัส 12) จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร

ภาคผนวก ก

ภาคผนวก ข

ใบสมัคร

บัตรประจำตัวสอบ

เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 7 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 7 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556

เทศบาลนครศรีธรรมราช เปิดสอบเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย

กลุ่มวิชา
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศาสตร์
ทั่วไปทุกสาขาวิชาเอก

รวม 7 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 4 - 22 มีนาคม 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิ๊ก  !!

เทศบาลนครแม่สอด (จังหวัดตาก) เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 28 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556

วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556


เทศบาลนครแม่สอด (จังหวัดตาก) เปิดสอบครูผู้ช่วย ประจำปี 2556 จำนวน 28 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556


ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเอก ดังนี้

วิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา

วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 3 อัตรา

วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

วิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

วิชาเอกเคมี จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 4 อัตรา

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

วิชาเอกดนตรีศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกนาฎศิลป์ จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกบรรณารักษณ์ จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา

วิชาเอกทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

รวมจำนวน 28 อัตรา

รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ 2556

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก !!